Броят на излюпените малки царски орли през този размножителен сезон е 37 - това е поредният рекорд за царския орел у нас тази година. Провелият се преди броени дни мониторинг на известните двойки царски орли в страната показва, че излюпените млади птици са 37 от 26 двойки, пристъпили към гнездене. 

За сравнение през 2019 г. от известните тогава 29 двойки царски орли, към гнездене пристъпиха едва 19, които отгледаха успешно 26 малки.

Снимка: Българско дружество за защита на птиците

Все още е рано да се каже колко от тези 37 новоизлюпени малки царски орли ще излетят успешно от гнездата си до края на лятото, но самият факт, е огромен успех за Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и голямо удовлетворение за полаганите през годините усилия и прилагани мерки за опазване на вида в страната.

През последните два месеца бяха открити нови двойки царски орли в Сакар и района на Сливен и Ямбол, с което броят им нарасна от 29 през миналата година до рекордите 35 към момента. С това се увеличават и заетите от царския орел територии в страната.

Само за три месеца бяха открити нови 6 двойки, като причините 2020 г. да се превърне в година на рекордни числености за световно застрашения царски орел, са много. 

Снимка: Българско дружество за защита на птиците

Партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 стълба в ключови местообитания, наред с обезопасяването на електропроводите, строежът на изкуствени гнезда и охрана на рискови гнезда от доброволци допринесоха за нарастването на българската популация на вида. 

Само за последните четири години в рамките но проект "Земя за царския орел" в страната са инсталирани 40 изкуствени гнезда, с което са подпомогнати млади двойки царски орли да започнат да гнездят в незаети, но подходящи за размножаване територии, или се помогна на вече размножаващи се двойки да изберат безопасно и сигурно гнездо. 

Вече общо 32% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда и това се доказа като една от най-ефективните природозащитни дейности за опазване на царския орел. В най-скоро време очакваме да има ефект и от останалите дейности на БДЗП за опазване на вида, които включват възстановяването на пасищата в районите, където се среща царски орел у нас, които да осигурят естествени места за лов и достатъчно храна за отглеждане на потомство.  

На площ от 28 дка през годините бяха засадени 1700 дръвчета топола и дъб, с надеждата след време те да приютят гнезда на царски орли в короните си. Възстановяването на гори по поречията на реки и потоци се прави, защото липсват подходящи места за гнездене на вида в страната, тъй като през последните 15-20 години в следствие на масово изсичане на тополите бяха увредени гнездовите местообитания на царския орел.

Вижте още за царския орел в Ladyzone.bg.