Водолази на гръцкия остров Корфу откриха повече използвани предпазни маски, отколкото медузи в морето. Оказва се, че пандемията е задълбочила прoблема с боклука в моретата и океаните.

Маските за еднократна употреба, които трябва да предпазват от вируса, често се озовават във водата. Според природозащитни организации само за миналата година са открити почти 2 милиарда маски.

Група водолази от Организацията за защита на океана почистват морето край Корфу редовно. Намират много пластмаса, но и все повече и повече отпадъци от COVID кризата.

В момента в света се използват около 130 милиарда маски за еднократна употреба - на месец. Големият проблем с тези предпазни средства е, че след като попаднат в околната среда, те не се разлагат до 450 години.