Еднократна доза псилоцибин – психоактивната съставка в "магическите гъби", води до дългосрочно облекчаване на тревожността и депресията при онкоболни пациенти, сочат резултатите от ново научно изследване.

Пациентите с рак, на които е даден псилоцибин, съобщават за намаляване на тревожността, депресията, безнадеждността, обезкуражаването и безпокойството от смъртта повече от четири години след получаването на еднократна доза в комбинация с проведена психотерапия.

"Нашите открития категорично предполагат, че терапията с псилоцибин е обещаващо средство за подобряване на емоционалното, психологическото и духовното благосъстояние на пациентите с животозастрашаваща форма на рак", казва д-р Стивън Рос, доцент по психиатрия в катедрата по психиатрия към академичния медицински център "NYU Langone Health" в Ню Йорк, САЩ.

Констатациите се основават на подобрения, докладвани за първи път от научния екип през 2016 г., при които на 29 пациенти, страдащи от тревожност и депресия, свързани с раково заболяване, е били дадена еднократна доза псилоцибин или плацебо (ниацин, познат като витамин B3). Седем седмици по-късно на пациентите в изследването е било дадено точно обратното вещество. Изследването е протекло в комбинация с девет психотерапевтични сесии.

Около шест и половина месеца, след като всички пациенти са получили псилоцибин, около 60 до 80% показват клинично значимо намаляване на симптомите на депресия, тревожност и екзистенциален дистрес, както и подобрено отношение към смъртта.

Снимка: Getty Images

Впоследствие 15 от първоначалните участници в изследването са били проследени от 3,2 до 4,5 години по-късно, като показват трайни дългосрочни подобрения, а над 70% от тях допълнително приписват "положителни промени в живота, свързани с преживяванията от терапията", класирайки това сред "личностно най-смислените и духовно най-значими преживявания в живота им".

"Този подход има потенциал да доведе до промяна на модела на мислене в психологическата и екзистенциална грижа за пациенти с рак, особено за тези в терминален стадий", допълва д-р Рос.

Стивън Рос смята, че е необходимо спешно алтернативно средство за лечение на тревожност и депресия сред онкоболните, заявявайки, че една трета от хората, диагностицирани с рак, ще развият тревожност, депресия и други форми на психичен дистрес.

Въпреки че научният екип на д-р Рос все още не разбира напълно как псилоцибинът оказва такива мощни ефекти върху психиката, специалистите предполагат, че това може да бъде свързано с възможност на мозъка, наречена невропластичност - способността да се променя и адаптира спрямо значими промени в организма и околната среда.

"Тези резултати могат да хвърлят светлина върху това как положителните ефекти на еднократна доза псилоцибин могат да продължат толкова дълго", коментира Габи Агин-Либес.

"Изглежда, че псилоцибинът улеснява постигането на дълбоко и смислено преживяване, което се запазва у човек и може да промени фундаментално неговото мислене и мироглед", допълва специалистката от научния екип зад изследването.

Снимка: Unsplash/Emre Öztürk

Досега редица научни изследвания са установили ползи от използването на псилоцибин за лечение на хора с депресия, когато се комбинират с поддържаща психотерапия.

Според данни на Световната здравна организация през 2018 г. в световен мащаб са регистрирани 18 млн. случая на рак, а изследванията показват, че депресията е по-често срещана сред пациентите с рак, отколкото сред общото население.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Journal of Psychopharmacology".