Преди дни британската банка обяви, че лицето на новата банкнота от 50 паунда ще бъде Алън Тюринг – бащата на съвременните компютърни науки и изкуствения интелект.

Новите хартиени пари ще бъдат в обращение от 2021 г.

Алън Тюринг е британски математик, криптоаналитик, информатик и философ. Смятан е за един от най-великите умове на компютърните науки.

По време на Втората световна война Тюринг работи за британското правителство в школата по кодиране и кифроване в Блечли Парк. Неговата задача е да разбие шифрите, които използват германските военноморски сили.

Той създава няколко метода за криптоанализ, а неговата машина с име “Бомба” прави възможно дешифрирането на кодовете от машината “Енигма”, която се използва от германците. След първоначалния успех на машината, финансирането на екипа на Тюринг се изчерпва. Оказва се, че неговата машина, както и хората, които работят с нея, са прекалено бавни, за да смогнат на усъвършенстването на германските шифри.

Тогава Тюринг прави нещо немислимо за времето си – той пише директно до Уинстън Чърчил. В писмото си описва всички затруднения, пред които е изправен екипът му, както и вероятните ползи на успеха им.

Писмото има огромен ефект – Чърчил разпорежда на екипа на Тюринг да се осигури всичко нужно, за да продължи работата по проекта.

До края на войната работят над 200 машини “Бомба”.

След края на войната Тюринг работи в Националната физическа лаборатория, където създава първите програмируеми компютри.

Друго изключително важно постижение на Алън Тюринг, което влияе на света и технологиите и до днес, е създаването на т.нар. “Тест на Тюринг за изкуствен интелект”.

Целта на този тест е да се провери дали компютърът притежава разум в човешкия смисъл на думата и представлява серия от въпроси, чиято цел е да различат жив от синтетичен интелект.

Тюринг описва теста по следния начин: Тестов субект взаимодейства дистанционно с двама събеседници – компютър и човек, на които задава въпроси; въз основа на отговорите на въпросите, тестовият субект е длъжен да определи с кого разговаря – с машината или с живия човек; задачата на компютърната програма пък е да въведе субекта в заблуда, карайки го по този начин да направи грешен избор

Този тест се използва и до днес в разработката на съвременния изкуствен интелект.

Въпреки множеството велики постижения, Алън Тюринг е получил заслужено уважение едва след смъртта си.

През 1952 г. той застава на подсъдимата скамейка и е осъден на химическа кастрация, защото е имал еднополова романтична връзка с друг мъж.

През 1954 г. е открит мъртъв в дома си, като аутопсията показва отравяне с цианид. На масата до тялото му е намерена изядена наполовина ябълка, за която се смята, че е била напоена с отровата. Носят се легенди, че именно тази ябълка и Алан Тюринг са вдъхновили Стив Джобс да избере отхапана ябълка за логото на “Епъл”.

Английската кралица Елизабет II помилва Алън Тюринг едва през 2013 г.

Процесът по избирането на Тюринг за лицето на новата банкнота започва през 2018 г. Шестседмичен процес по номиниране стига до списък от 12 учени, сред които Стивън Хокинг, Ада Лъвлейс и Чарлз Бабич.