Две на всеки пет растения по света са застрашени от изчезване като резултат от унищожаване на природата заради човешката дейност, сочи нов международен доклад.

Растенията и различни видове мъхове са ключови за живота на планетата ни, но учените се надпреварват с времето да идентифицират всички видове преди да бъдат изгубени.

Само за 2019 г. са открити повече от 4000 вида растения и мъхове. Сред тях шест нови вида лук и чесън, 10 родственика на спанака и много други, които могат да бъдат консумирани.

„Човечеството няма да може да оцелее без растения и мъхове. Животът зависи от тях. Всеки път, когато загубим някой вид, човечеството губи възможности“, коментира проф. Александър Антонели, директор на науките в Кралската ботаническа градина на Великобритания.

Изчезването на растенията лишава човечеството от потенциални източници на храна и лекарства. Сметките показват, че до 2050 г. глобалното население ще се е увеличило до 10 млрд. души, като половината от тях разчитат на ориз и пшеница като основни култури.

Липсата на защита за изчезващите растения означава, че ако глобалните климатични промени повлияят негативно на реколтата по света, човечеството няма да има резеревни варианти за изхранване.