Обичате ли да общувате с други хора на работното си място? Ако отговорът е „не” и сте от тези, които предпочитат да работят сами без да поддържат приятелско отношение с колеги, то тези десет професии за точно за вас.

Британското издание „Инди 100” изготви списък с най-антисоциалните професии, използвайки данни то Информационната мрежа за професиите – департамент към американското министерство на труда. В него се съдържа информация за общо 974 вида дейност.

Длъжностите се оценяват по точкова система от 0 до 100 точки в зависимост от това до каква степен за нейното упражняване се изисква контакт с други хора или приятелско отношение.

Десетото място си делят две професии – оператор на ковашки машини и дървосекач. Първата получава 56,5 точки и работят на машини за обработка на метал и пластмаса. При дървосекачите точките са 56,5, защото тяхната професия по никакъв начин не е свързана с общуване с други хора.

На осмо място са работници на полиращи машини. Те полират и изглаждат различни предмети от метал, дърво, камък, и др., използвайки ръчни уреди. При тях точките за общуване са 56.

Отново на осмо място се нареждат геолозите-техници. Тяхна работа е да тестват и анализират проби на полезни изкопаеми, както и да изследват различните типове терен. Те също получават 56 точки.

Работниците на машините за отливане получават 54,5 точки и заемат шеста позиция в класацията.

Пето място е за професионалните гладачи, които използват парни, хидравлични или други машини, с които се обработва текстил. Тяхната професия получава 53,5 точки.

Също на пето място попадат и приложните артисти. Тяхната професия получава също 53,3 точки, защото е свързана с много съсредоточаване и работа с ръце.

На трето място са поетите и авторите на каквото и да било писмено творчество. Те създават оригинални текстове като сценарии, проза, поезия, текстове на песни и др. и влизат в челната тройка с 52 точки.

Второ място е за земеделските работници с оценка 51,5 точки.

Най-антисоциалната професия е тази на ловците и траперите. Те получават само 51 точки, като при тях се изисква най-малко контакт с хора.