Христос е бил женен за Мария Магдалена. Разкритията се базират на таен код в древни ръкописи. Книгата „Изгубеното Евангелие" беше представена в Лондон. Авторите й твърдят, че Исус се е оженил за Мария Магдалена и двойката е имала няколко деца.

„Изгубеното Евангелие" е написано въз основа на нови преводи на древни ръкописи, които са били намерени в Британската библиотека. Израелско-канадският режисьор-документалист Симха Якубович и канадският академик Бари Уилсън твърдят, че са намерили в документите код, който сочи към Христос и разказва как божият син е ухажвал Мария Магдалена, как са се оженили и са се сдобили с деца.

Лондонската публика посреща книгата нееднозначно. Някои читатели откровено й се присмиват. Реагира и църквата. Професорът по църковна история от Университета в Оксфорд Диърмейд Маккалок заяви, че авторите погрешно са изтълкували древните текстове.