Екосистема, икономически катализатор и световно богатство – това е Големият бариерен риф в Австралия.

Нетната стойност на природната даденост на южния континент бе оценена на 56 млрд. долара, или 12 пъти повече от стойността на известната опера в Сидни. Това показват данните от доклад на компания „Дилойт Аксес Икономикс”, който бе издаден, за да подчертае икономическата, социалната и туристическа важност на обекта.

Забележителната местност на австралийското крайбрежие допринася на икономиката на страната с 6,4 млрд. долара годишно. Освен това поддържането на екосистемата, а и на туристическите развлечения подсигурява над 64 000 работни места.

Това са само някои от причините, заради които опазването на рифа е от първостепенна важност.

Природната ценност на Австралия страда през последните години от избелване на типичния коралов цвят. Причина за това е покачване на температурата на морската вода, замърсяване или свръхулов.

Климатичните промени носят сериозна заплаха за измененията на цялостната структура на местността.

Докладът е иницииран от Фондация „Големият бариерен риф”, която се грижи за опазването на иконата, защитена от списъка на Световното наследство.

Туризмът носи най-голям принос за стойността на световната природна ценност – 29 млрд. долара. Само водолазите допринасят с 3,2 млрд. долара от приходите.

Рифът има и маркетингов аспект като знаковият му статут прави индиректна реклама на страната. 23,8 млрд. долара е рекламната стойност на националното богатство.

Данните от доклада, който определя австралийския бряг като „незаменим световен трезор”, са резултат на шестмесечно изследване на научни и икономически източници. Проведено е и проучване сред 1500 души от 11 страни.

Целта е да се привлече внимание към опазването на природната даденост. Това е най-скъпо оцененият обект в света.

Според ООН, ако не се намалят емисиите от парниковия ефект, световното богатство може да изчезне до края на века.

Световни лидери ще се срещнат в Полша следващата седмица, за да обсъдят мерки за опазване на най-скъпоценното световно крайбрежие.