Екип от астрономи откри най-масивната неутронна звезда намирана някога. Тя се намира на 4600 светлинни години от Земята.

Неутронните звезди за вид звезди, които се срещат в края на звездната еволюция. Горната гранична стойност за масата на неутронните звезди е от порядъка на 2,5-3 слънчеви маси. При нея веществата са подложени на такъв натиск, че налягането не е в състояние да спре гравитационния колапс и атомните ядра се разпадат на протони и неутрони. Протоните се свързват с електроните и също се превръщат в неутрони. Така неутронните звезди са съставени изцяло от неутрони и плътността им се равнява на масата на цялото човечество, концентрирана в обема на кубче захар.

Откритата звезда е с маса два пъти по-голяма от тази на Слънцето и с диаметър от едва 24 км. Това е най-плътното небесно тяло, откривано от човечеството, различно от черна дупка.

Звездата с име J0740+6620 е 333 000 пъти по-тежка от Земята. Според астрономите тя е на предела си на колапс преди да достигне момент, в който да се “самосмачка”.

Учените са категорични, че ако разберем каква е максималната точка на масата, която физиката и природата позволяват, това ще ни научи много за астрофизиката.