Всяка религиозна общност у нас си има свои традиции. За мюсюлманите в България сюнетът е особено важно събитие. Стотици хора в Рибново отбелязаха празника. 

За събитието се канят близки, роднини и съседи. Самият ритуал на обрязването в миналото се е извършвал от специални лица, наречени сюнетчии. При обрязването на детето, то е получавало подаръци и нови дрехи.

Снимка: Ладислав Цветков

Преди 1989 г. обичаят е бил забранен със закон. Въпреки това много хора тайно са спазвали традицията. Обрязването е характерна традиция за религии като юдаизма и исляма. С извършването на ритуала, хората изразяват принадлежност към съответната религиозна общност.

Главният мюфтия на България Мустафа Алиш Хаджи си послужи с пример за отстояването на доброто, като го сравни с камък, който буташ нагоре и това не може да спре.

Той и други мюфтии се обединиха в изказванията си, че българските мюсюлмани не трябва да се срамуват от своята религия и ясно да заявяват своята принадлежност към нея. 

Снимка: Ладислав Цветков

Мюсюлманите у нас са част от официално призната религиозна общност и са неделима част от нашето общество.