Мобилно приложение ще помага за регистриране и опазване на вековните гори в България. То е създадено от Атанас Русев, а целта е всеки един от нас да снима и качва снимките на вековни дървета, които е открил.

Вековните гори са последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те пазят уникални примери за естествените процеси в природата и все още съхраняват генетичното и биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували в цяла България преди много векове.

Това са гори, които са се развивали столетия наред без съществена човешка намеса и са преминали през пълния си жизнен цикъл.

През периода 2013-2015 г., въз основа на най-модерна научна методика и със съдействието на горски експерти от Института по гората към БАН, WWF проучи 60 000 хектара гори в Западна и Източна Стара планина, Западни Родопи и Средна гора. Само около 21 000 хектара от тях все още притежават характеристики на вековни.

Те представляват близо една трета от последните незащитени вековни гори в България. Основна заплаха за тях е извършването на сечи за дърводобив, които променят драстично характеристиките на старите гори и водят до изчезването на техните обитатели – голям брой защитени видове като белогърбият кълвач, пернатоногата кукумявка, бръмбарът алпийска розалия, широкоухият прилеп, рисът и много други.

Освен отделни участъци от запазени вековни гори, отделни стари дървета има навсякъде у нас - не само в горите, но и в земеделски терени. Всеки, който иска да стане част от опазването на тези дървета, може да използва специално създаденото приложение. Създадена е и карта, където всеки ще вижда вековни дървета у нас.

Разказ за този безценен ресурс гледайте във видеото.