Планината е дом на елени лопатари, на благородни елени, зубри и още много други животни. Зимата е трудно време за оцеляване. Ние хората сме променили баланса в природата и затова се налага да се грижим за различните диви популации.

„По наши изчисления за запаса от животни, който имаме, ние имаме 40 тона концентриран фураж и 40 тона суров фураж. Тази храна е предвидена за 1300 животни елен лопатар, които смятаме че обитават нашия район“, казва Антон Кръстев Ловно стопанство "Студен кладенец".

„Работата си има своите трудности. Работиш в различни части на деня и нощта. Сутрин рано, късно вечер. Когато падне тежък сняг, техният достъп до храна е ограничен“, обяснява Антон.

„Ако говорим за дивата свиня, тя значително намаля заради чумата. Докато с благородния елен в началото имаше единични бройки. Благодарение на нашите усилия и отношение, сега популацията е стабилна. Всъщност това е ролята на ловеца. Не да влиза в гората и да избива животните. Не. Не. Ловецът трябва да влиза в гората като в църква. С уважение и смирение“, казва Цветан Петров, председател на ловна дружинка в село Велчово.

„Имало е такива моменти, в които разбираш, че човек е голям с това, което дава, а не с това, което взима. Когато има правилно стопанисване и отглеждане, резултатите идват след време“, казва ловецът Христо Тотев, който споделя, че се случвало да се отказва да стреля по животни.

„Това за мен е ловът. Ходенето в природата не е да отидеш и да отстреляш животното. Да отидеш да видиш как животните се движат, как се хранят, да ги снимаш. Това е по-голяма удоволствие за мен от самия лов“, допълва ловецът Боян Бенев.

Дивечът не е един неизчерпаем ресурс и за него трябва да бъдат полагани грижи. Изключително важно е да се спазва балансът и правилата. Ние сме причината за нарушаване на равновесието и единствената възможност е да се полагат грижи.

„Това е възможно, когато една екосистема е съвършена и няма човешка намеса и всичко функционира в екосистемата, но все още не сме го постигнали“, казва Антон Кръстев от Ловно стопанство "Студен кладенец".

„Да се опитаме да направим така, мисленето на хората да се промени. Ние влизаме в природата. Взимаме от природата, което не е наше. Не може да го имаме за даденост. Ние трябва да направим нещо да го увеличим и тогава да го ползваме“, призовава Цветан Петров, председател на ловна дружинка в село Велчово.