Министерски съвет ще предложи да се създаде Министерство на младежта и спорта, наследник на Държавната агенция за младежта и спорта, съобщи правителствената дирекция "Информация и връзки с обществеността".
След създаването на министерството неговият ръководител ще стане член на Правителството и ще участва пряко в държавното управление и в осъществяването на държавната политика.