За разлика от други части на българската икономика търговските вериги запазват своята „добра форма“, оптимистични нагласи и напредват в подготовката за въвеждането на еврото.

Това стана ясно по време на събитие, организирано от Сдружението за модерна търговия (СМТ), в рамките на което бе представено и национално проучване на бизнес средата в България– Bulgarian Business Climate Index (BBCI). То е изпълнено от агенция ЕСТАТ сред ръководители на 600 български компании.

При близо 1/3 от компаниите в сектор „Търговия“ приходите растат, за 51% остават същите, а 20% отчитат по-ниски проходи от дейността си.

Според резултатите 94% от фирмите за търговия твърдят, че са в добро или поне в задоволително състояние. 13% от мениджърите в сектора споделят, че състоянието на бизнеса им се е влошило предходното тримесечие, а 9% очакват то да се влоши тепърва. Предприятията в риск от търговския сектор са 11%.

Според анкетираните основните предимства на компаниите от търговския сектор пред конкурентите им са качеството на стоките и/или услугите, и уменията на персонала - това е мнението на съответно 44% и 42% от мениджърите. 37% смятат, че цените и стоките им са по-добри от тези на конкурентите.

Макар да е тема с висока доза несигурност за бизнеса, компаниите от бранша вече постепенно се подготвят за въвеждането на еврото в страната.

“Компаниите членове на сдружението са много напреднали в своята подготовка“, каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Имаме вътрешни планове, графици, но всичко това, за да има смисъл като усилия, енергия и разходи, трябва да бъде подплатено от усилия на държавата в тази посока. Ние обаче виждаме, че държавата не работи с това темпо, с което очаква бизнесът, за да има предвидима рамка за безболезнено въвеждане на еврото и от страна на гражданите“.

Несигурността около графика за въвеждане на еврото в България обаче генерира разходи за компаниите, които харчат, за да бъдат в готовност за промяната.