Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Притежава повече от 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит и в държавните институции, като в продължение на 4 години заема експертна длъжност в Изпълнителна Агенция “Държавна собственост на Министерство на отбраната” към Министерство на отбраната.

От 2008 г. до 2012 г. заема позицията изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания.

Степента "доктор" придобива в Технически университет, София, специалност “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”. Магистърската  си степен  по „Маркетинг и икономика“ получава от Университет за национално и световно стопанство.

По настоящем д-р Таков активно упражнява преподавателска дейност като асистент в Института по творчески индустрии и бизнес към УННС, като същевременно е и хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

- Кои са Вашите три златни правила за постигане на успех?

Желание, Фокус, Емпатия.

Желание, желание да работиш, да се развиваш, да се учиш. Да не спираш да искаш да се развиваш, да си поставяш и да постигаш нови цели. Както в професионален, така и в личен план.

Фокус, защото в днешния свят на свръх предлагане и свръх консумация, е изключително лесно да се разсейваме от важните неща. Загубата на фокус или те забавя по пътя, който искаш да извървиш, или те отклонява от него.

Емпатията е способност, която е много важна не само за духовното изграждане на човек, но и за бизнеса и неговото развитие. Защото желанието и фокуса без нея не могат да доведат никой до истински стойностни и значими успехи.

- Коя е най-значимата/поучителна грешка, която сте допускали по пътя към успеха?

Като всеки човек съм допускал много грешки, които обаче са ме научили на много неща. Най-голямото училище е това на живота и всеки опит е безценен. Много е важно човек да се учи бързо от грешките си, да ги анализира и да извлича положителното от тях. Те са неразделна част от пътя на всеки и могат да бъдат полезни, стига да ги превърнеш в такива.

Не мога да посоча най-значима или поучителна грешка. Вярвам, че всичко ни води към и по нашия си път, учи ни и ни прави такива каквито сме.

Най-поучителните ми грешки са свързани с подценяването на ситуации и хора.

- Кой е най-мъдрият съвет, който сте получавали?

Най-мъдрите съвети, които съм получавал са тези, които ме водят към смирение.

За съжаление, човек най-често се смирява в най-тежките моменти от живота си. А именно смирението е това, което най-често ни показва голямата картина, което ни помага да отсеем маловажното и да печелим големите, важните битки.

- Кое свое решение определяте като най-трудно? /Кога взимането на решение Ви е било най-трудно?

Най-трудни са ситуациите, както в личен, така и в професионален план, в които има повече от едно правилно решение. В тези случаи се доверявам на интуицията си.

- Какво ново научихте в работата си тази година?

Покрай работата си научавам наистина страшно много неща, тъй като постоянно съм в контакт с различни институции, различни компании, асоциации, много различни хора от страната и чужбина.

Едно от интересните неща, които научих тази година, е, че можем да бъдем полезни по наистина много начини, че пред нас има наистина много нови полета за действие напред, което е наистина вдъхновяващо.

Тази година бяхме определени за Национална контактна точка за прилагане на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение. Това е механизъм, който се изпълнява в страните, част от ОИСР, и дават насоки не само за големите мултинационални компании, но могат и трябва да се ползват и от по-малките локални предприятия.  Надявам се това да е полезно за бизнес средата у нас, както и час по-скоро да се присъединим пълноценно към тази организация на развитите държави.