През последните три месеца на 2023 г. близо 1.822 милиона българи са реализирали туристически пътувания. Добрата новина е тази, че 72.5% от тях са предпочели да посетят забележителности или курорти в границите на България.

Според данните на Националния статистически институт около 20% са избрали да реализират пътуване в чужбина. Цифрите сочат повишение с над 4% в сравнение с последните три месеца на 2022г., а около 70% от пътуванията в България и извън нея са били с цел почивка.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция (173.7 хил.), следвана от Гърция (119.1 хил.), а на трето място се нарежда Румъния (62.5 хил.).

Средният разход при пътуванията с лична цел на едно лице е 477.54 лв. в страната и 854.44 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 264.52 лв. в страната и 1 218.97 лв. в чужбина.

Кой пътува най-често?

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25-44 години (721 хиляди), или 39.6% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (79.3%) е при лицата на възраст 65 и повече години.

Интересна е и класацията за посещенията на чужди граждани в България. Само през месец декември 2023г. те са 785.4 хил., или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията с цел почивка и екскурзия с над 6.6%. Като съседите ни от Румъния (38.2%) и Гърция (30.4%) ни връщат жеста и се нареждат на първите две места по посещения.