Ще бъде ли от полза ако въведем 4-дневна работна седмица в България или точно обратното?

Все по-често този въпрос навлиза сред българските компании. Затова дали ще бъде от полза или ще вреди има доста красноречиви мнения.

От една  страна чрез съкращаване на работните дни, за сметка на почивните, служителите ще имат по-добър баланс между личния и професионалния живот. Отпуските и болничните ще намалеят, тъй като ще имат повече време за почивка и лични ангажименти. Продуктивността ще се увеличи, хората ще се чувстват по-добре и по-щастливи на работното си място.

От друга страна е вероятно съкращаването на работната седмица да се отрази на заплащането на служителите. Това ще зависи единствено от компанията и условията, които тя предлага. Обучението на нов персонал ще отнема повече време и ресурс, което ще се отрази на качеството и времето за изпълнение на поставените задачи.

В България 4-дневната работна седмица е вече въведена в някои компании. Те коментират, че работната заплата не се е променила, а продуктивността на служителите не е спаднала. Според председателя на Българската конфедерация по заетостта Надя Василева има възможност при нас официално да се приеме съкращението на работната седмица.  За да се случи това обаче е необходима сериозна подготовка, както и се налагат промени в закона.

„Ясно е, че когато се въвежда четиридневна работна седмица, в 90% от случаите заплатата не се променя, тя продължава да бъде като за петдневна работна седмица. Има плюсове от гледна точка на това, че при такъв модел служителите успяват да се фокусират, да се концентрират и понякога са доста по-ефективни и производителни", каза още Василева в интервю за БТА.

Четиридневната работна седмица е все по-коментирана и желана от големите компании. Голяма част от тях се колебаят, тъй като не са премерили кое от позитивите и негативите ще преобладава след тази промяна. Като компромисен вариант някои компании  дават избор на своите служители, а именно 5-дневна работна седмица, с 8 часов работен ден или 4 дневна работна седмица, с 10-часов работен ден. По този начин служителите имат избор и могат да пресметнат кое е по-добре спрямо техните нужди.