Предвидени са промени за жените, на които предстои пенсиониране, и не са прехвърлили досега парите си за втора пенсия в НОИ. Те ще могат да го направят догодина с корекция в Кодекса за социално осигуряване.

Това обяви днес социалният министър Деница Сачева в парламента.

„Да отворим прозорец за всички жени, които са пропуснали възможността да прехвърлят своите средства последните пет години, да могат да направят това следващата година от 1 януари до 30 юни“, уточни Сачева.

По време на парламентарния контрол тя разясни и как ще се увеличават пенсиите догодина.

„С проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване, одобрен от Надзорния съвет на НОИ, са предприети важни стъпки за повишаване на доходите на всички пенсионери. За разлика от предходни години, когато минималният и максималният размер на пенсиите се променяха от 1 юли, през 2021 г. техният размер ще се повишат още от 1 януари. С предложеното увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 на 300 лева се повишава нейния размер с 20 на 100. Това води до ръст на минималните размери за трудова дейност, които се определят в процент от нея – пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука, поради професионална болест и наследствените пенсии“, обяви социалният министър от парламентарната трибуна.