Високи цени на плажни принадлежности и лоши условия в местата за настаняване, които не отговарят на рекламата – това са сред най-честите причини за жалби към Комисията за защита на потребителите това лято. 

Летовници са сигнализирали и за проблеми в заведенията – разминаване на цените в менюто и сметката, както и несъответствие в грамажите. 

От началото на май до средата на юли КЗП е извършила над 1050 проверки, 200 от тях са след жалби на потребители.

Съставени са 35 акта за установяване на нарушения, като една част от проверките не са приключили към момента. 

От началото на годината общо 342 потребители са потърсили правата си чрез КЗП.  Жалбите включват още отменени резервации за настаняване, отменени полети и възникнали поради това спорове. 

За малко повече от седем месеца КЗП са съставили 50 акта и са издали 15 заповеди за временно или постоянно преустановяване на търговска дейност.