Здравните медиатори са хората, които осъществяват връзката между ромските малцинства и институциите в България. Те помагат да бъдат ваксинирани около 30 000 деца от ромски произход и придружават възрастни и болни роми до над 100 000 медицински прегледа.

Здравните медиатори са тези, които помагат на лекарите да влязат в ромските квартали и да имунизират над 180 000 деца по време на тежката епидемия от морбили през 2010 г. Тогава в България заболяват 24 000 души. 21 от тях умират, повечето деца.

Според Манчо Ванчев - медиатор от Кюстендил, когато човек си отива, тогава решенията взимат те. И време често няма. „Ние де факто се разкъсваме между два свята. Знаете, че ромите живеят в собствен свят, в собствени стереотипи, в собствена среда и когато трябва да се прави връзка с институции, с документи, ние сме тези, които правим връзката между тези, хората от единия бряг на реката и хората от другия бряг”, казва той.

А доверието се печели трудно. Затова здравният медиатор трябва да е човек, живял в самата общност. „Здравният медиатор трябва да усеща работата като призвание, за да може да се съхрани. Въпреки че е на 8-часов работен ден, всъщност времето, в което те подпомагат хората от общностите, реално е много по-дълго, тъй като се случват и спешни случаи през нощта, много често хора ги търсят по всяко време на денонощието”, обясни Диляна Дилкова от Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори.

Досега случаи на саморазправа на роми със здравни медиатори няма. Като цяло ефектът от медиаторите е, че с превантивни прегледи, ваксинации и консултации се намалява опасността от разпространението на епидемиии и инфекциозни заболявания сред ромското малцинство, което е и едно от най-социално уязвимите в България. Така се спестяват значителни средства от държавата, тоест от данъкоплатците.

За около 700 000 роми в страната в момента здравните медиатори са 150. И всички работят на минимална работна заплата.