Във връзка с навлизащи в България горещи въздушни маси, наситени с високи количества прах от Сахара, Столична община предупреждава, че има завишение на фините прахови частици, което се отчита в четири от измервателните станции в столицата.

Над нормалната средноденонощна норма на праховите частици от 50 µg/m3 са отчетени в Надежда, Хиподрума, Павлово, Младост.

По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология утре в София температурите се очаква да стигнат до 33 градуса.

Имайки предвид тези данни за повишаване на нивата на фини прахови частици във въздуха, Столична община призовава гражданите да ограничат дейностите на открито.

Това би ги предпазило и от жегата в най-горещите часове на денонощието.