Тревожна тенденция в столицата. Застрояване в последните години застрашава популациите на десетки растения и животни. Това показва проучване на общинска инициатива "Визия за София". 

След три месеца проучвания екип от биолози и еколози стигат до извода – на сравнително малка територия се срещат растения и животни от 1200 вида.

Един от видовете, който не сме очаквали, е ливадният дърдавец. Това е световно застрашен вид и да го видим в София беше неочаквано”, каза
Рашид Рашид, координатор "Околна среда" – "Визия за София".

Но дотук с положителните данни. Застрояването е очевиден риск за животните и растенията.

„Голяма част от тези територии са частна собственост и изкупуването им от Столична община е много скъпо начинание”, обясни Рашид.

Птиците са сред най-застрашените. Затова експерти като доктор Грозданов имат план.

„Поставят се къщички за птици, залесява се с подходящи видове дървета и храсти, обезопасяват се стъклените сгради, които са голям проблем за птиците, които се блъскат в тях, като противодействието става чрез залепване на стикери със силуети на птици”, каза д-р Атанас Грозданов, гл.асистент "Зоология и биология", СУ.

До края на годината ще приключи работата по електронен регистър, в който ще има актуална информация за зелената градска система и растителността в нея.