Не случайно в Република Северна Македония не искат да допуснат като дарение нашият сборник на българските възрожденци братя Миладинови.

Книгата „Български народни песни“ на двамата братя е издадена и на официалния език на югозападната ни съседка под името „Зборник на народни песни“ - определението „български“ отсъства.

И още - македонците обвиняват, че всъщност българската страна фалшифицира фолклорната сбирка на братята, които са родени в Струга, но винаги са се самоопределяли като българи.

Един примерите е как е премахнат етнонимът „бела бугарко“ от популярната песен „Биляна платно белеше".

В оригинал Биляна е Любика.

„Любико, бела бугарко“, записват Миладинови. Македонците премахват „бела бугарко“ и се получава ето така:

    „Любико, бела бугарко!                               „Любико,
    Аль сакаш вино, ракиа?“                      Аль сакаш вино, ракиа?“