Отново възникнаха проблеми с урана в Първомайско. Заради наднормено количество от веществото здравните власти забраниха на хората в село Брягово да ползват водата от чешмите си за пиене и готвене. 

Опасните за здравето показатели са открити на 9 август.

От регионалната инспекция уточняват, че водата в чешмите може да се ползва за хигиенни нужди.

Все още водата в другите три села – Пъдарско, Драгойново и Караджалово, в която също бе открито наднормено съдържание на уран, не може да се използва за пиене и готвене.