Приблизително трима от всеки пет работници в Европейския съюз се оплакват от мускулно-скелетни смущения (МСС) в резултат от работа. Работодателите и националните бюджети губят милиарди болнични поради заболявания, свързани с тях.  

Това сочат проучвания, проведени в страните членки според доклад, публикуван от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, съобщават от ИА „Главна инспекция по труда“.

Мускулно-скелетни смущения засягат гърба, шията, раменете, горните и долните крайници. В доклада се отбелязва, че 43 на сто от работещите се оплакват от болки в гърба, при 41 на сто от анкетираните се срещат мускулни болки в раменете, врата и горните крайници, а мускулните болки в долните крайници засягат 29 на сто от работещите.

Специално за България се посочва, че 54% от работещите страдат от едно или повече мускулно-скелетни смущения. 

Мускулно-скелетните смущения могат да бъдат в резултат не само на различни физически фактори на работната среда, но и на организационни и психо-социални. Това ги прави типични за всяко работно място – както в производството, така и в офиса, а заболяванията, свързани с тях, едни от най-често срещаните в резултат на труда. 

Част от мерките, с които може да бъдат преодолени мускулно-скелетните смущения в резултат на неправилната работна поза, еднообразните движения, местенето на тежки товари, уморителните и болезнени положения на тялото и др., са по-голямата ротация на задачите, повече редовни почивки за хора, работещи на неудобни работни позиции, осигуряване на ергономично оборудване, използване на подходящо оборудване за извършване на дейностите по повдигане или преместване на тежки товари и др.

Подходящи мерки могат да бъдат набелязани и чрез използването на онлайн инструментите за интерактивна оценка на риска. Достъпните на български език инструменти са за над 40 икономически дейности. 

Най-често страдат работещите в строителството, земеделие, водоснабдяване, горско стопанство и риболов. Разпространението на МСС е над средното и сред работещите в сферата на здравеопазването и социалните дейности.