Министерство на туризма започна разплащане към хотелите по програмата за хуманитарна помощ за украинските бежанци.

Със средствата ще бъдат изплатени 11 075 446,40 лв. с включен 9% ДДС на 328 юридически лица, извършващи дейност в 506 места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Средствата са одобрени и верифицирани за първия отчетен период, обхващащ времето от 24 февруари до 31 март 202 2г., съобщиха от Министерството на туризма.

По първия етап от програмата, който обхваща периода от 24 февруари до 31 март 2022 г. са одобрени 328 броя заявления от кандидати, реализирали 254 024 броя нощувки на 24 624 разселени лица на обща стойност 10 160 960, 00 лева без ДДС, респективно 11 075 446,40 лева с включен ДДС.

Изплащат се средствата, където по безспорен начин данните за пренощували лица са засечени от 3 източника.

За места за настаняване, където има несъответствия, на кандидатите ще бъде дадена възможност да изяснят и да представят доказателства за предоставяне на нощувка и изхранване на разселени лица. Такива са 165, които получават само частично плащане, съобщават от Министерството на туризма.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон на три отчетни периода:

За втория отчетен период, който обхваща времето от 1 април до 30 април 2022 г. се кандидатства от 10 ч. на 1 май до 16:30 ч. на 05 май 2022 г.

За третия отчетен период, който обхваща времето от 1 май 2022 г. до 31 май 2022 г. се кандидатства от 10 ч. на 1 юни до 16:30 ч. на 05 юни 2022 г.

В случай че лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16:30 ч. на 5 юни 2022 г.