Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на средства за хора с изтекли ТЕЛК решения, съобщиха от ресорното министерство.

Финансовата подкрепа е за тези, които не са успели да се преосвидетелстват поради забавяне на медицинската експертиза. Плащанията ще се възобновяват служебно по списъци, предоставяни от Министерството на здравеопазването.

На 15 март е изплатена финансова подкрепа на 1142 души, като в началото на следващата седмица ще започнат плащанията за още над 2 хил. души.

Право на служебно възобновяване имат хората, които са подали заявление декларация за преосвидетелстване преди изтичане на срока на експертното им решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза, уточняват от Министерството на труда и социалната политика.