Депутатите задвижиха законови промени, които драстично ще завишат броя на наказаните с общественополезен труд. В момента над 650 души у нас са осъдени да полагат безвъзмезден труд в полза на обществото. По закон в момента наказанието се прилага за не повече от 320 часа, разпределени за три години.

Предложението е системните нарушители – с две и повече провинения, да работят безвъзмездно между 40 и 200 часа за период от две години.

Как се изпълнява наказанието в момента и има ли поправителен ефект?

Вече година и половина този шофьор мете и чисти безплатно сградата на столичната пробационна служба.

– На тия години – доста е неприятно и унизително.
– Да метете и да чистите?
– Да... така е, не е добре...
Има ли този труд поправителен ефект?
– Не, няма. Само е малко неудобно.
– Знаят ли познатите ви, че го правите?
– Не. Само съпругата и много малко хора. Затова искам да не се разбира много-много.

Заради катастрофа зад граница е осъден на 480 часа труд в полза на обществото, които трябва да даде за две години.

Броите ли ги?
– Да, всичко се записва... колко съм идвал, всичко.
– Има и други като него...
– Не е приятно. Но трябва да си ги изкараме часовете.

Хората като него се срамуват от наказанието. Все пак имат право на избор къде и кога да работят.

„Те ми дадоха право да избор. Казаха, че имам 3 варианта. Първият беше в зоопарка да полагам обществено полезния. Вторият в парковете – садене, метене, такива работи. И третият –  тук. И аз си избрах тук”.

"Това е 3 часа извън работно време, или, ако работи на пълен работен ден, 1 ден от празнични и почивни дни, ако използва годишен отпуск или е безработен – 56 часа в месеца – не повече от 56 часа в месеца”, обясни Лилия Ощепкова, инспектор Пробация в София.

По закон безвъзмездният труд се полага само в общински или държавни фирми. А ако осъденият не работи, съдът може да замени със затвор безплатното чистене и озеленяване на паркове.