Парламентът прие на първо четене забрана за поставянето на плажни принадлежности и палатки, както и за преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства върху дюни, освен в случаите на разрешено строителство. Промените, внесени от Министерския съвет, в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие бяха одобрени единодушно с 97 гласа „за”.

В хода на дискусията беше обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на дефинициите за пътни превозни средства и пресилената санкция за поставяне на плажни принадлежности върху дюните.

Ако в нарушение на закона поставите плажни принадлежности или палатка върху дюни, наказанието е глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., предвиждат измененията. За паркиране на превозно средство върху дюни наказанието е глоба от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

Прецизирани са и административнонаказателните разпоредби на закона.

Със законопроекта се създава възможност заповедите на министъра на туризма, с които се нарежда провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, изключителна държавна собственост, да подлежат на предварително изпълнение.

Със законопроекта се създават два нови публични регистъра – на класифицираните морски плажове и на групираните морски плажове.

Министърът на туризма Николина Ангелкова коментира, че този законопроект е бил близо две години на обществено обсъждане. От ведомството ще подкрепят всички конструктивни предложения за максимално прецизиране на текстовете, така че да бъдат в интерес на обществото и предлагането на по-качествен продукт за летен туризъм, заяви тя, цитирана от БТА.