"За няколко лайка повече" е темата, върху която ще разсъждават явилите се на изпита по журналистика в Софийския университет.

Бяха изтеглени и две контролни теми: „Улицата“ и „На гости на света“.

Всички кандидат-студенти имат 3 астрономически часа да покажат знанията си, писмената си и езиковата си култура, за да си осигурят място в най-старото учебно заведение в страната.

В балообразуването на бакалавърските програми по Журналистика и Връзки с обществеността влизат оценките от писмения и от устния изпит. В специалност Книгоиздаване ще се взима по-високата оценка от двата конкурсни изпита, а младежите ще имат възможността да кандидатстват с оценките си от матурите по Български език и литература, История и цивилизация, Философски цикъл и чужд език.