Идеята за увеличаване на отсъствията от училище по семейни причини до 15 дни вече е на етап обществено обсъждане. Идеята е това да става с бележка от родителя до класния ръководител.

В момента се извиняват до 3 дни с бележка до класния и още до 7 дни с разрешение на директора на училището.   

Повечето родители приветстват предложението за промяна на министъра на образованието Галин Цоков. То дойде и в отговор на призиви на родители и лекари децата да могат да отсъстват по-често без медицинска бележка, защото понякога става въпрос за временно неразположение.

Предложението обаче срещна неодобрение от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

„Не е в полза на самия ученик, който трябва наистина да получи адекватно образование, трябва да е в училище. Когато е извън и ние го узаконяваме, не правим нещо добро спрямо него“, казва д-р Юлиян Петров от синдиката.

А от Синдиката на българските учители предлагат 15-те дни да се извиняват по равно от директор, учител и родител. От Българската педиатрична асоциация пък са „за“ идеята на министъра на образованието.

Общественото обсъждане продължава до 5 март.