547 онлайн заявления за български лични документи са подадени в първия ден от стартирането на системата за електронно подаване без електронен подпис на сайта на МВнР.

Най-много заявления са пуснати към консулските служби в Лондон – 164, Франкфурт – 51, и Мюнхен – 39.   

Броят на анулираните заявления е 444, като това се дължи главно на липса на биометрични данни, снети в законовия срок. Също така има анулирани заявления несъответстващи биометричните данни за съответния документ. Сред анулираните има и такива с налични биометрични данни, които обаче са били събрани за лична карта, като липсват пръстови отпечатъци и др. 

Изискванията, на които трябва да отговарят сънародниците ни, подаващи заявление за подновяване на лични документи – както с електронен подпис, така и без него, са следните:

  • Да имат български паспорт или лична карта, който са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна. Това гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ;
  • Да нямат промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето. Припомняме и, че през системата не могат да бъдат подавани заявления за издаване на български лични документи на граждани на възраст под 18 години, тъй като при децата с израстването настъпва изменение на образа и по закон е необходимо заявлението да бъде подписано от двамата родители/настойници.
  • Плащането се извършва с банкова карта, която има функционалност за плащане през интернет.

Също така, само при подаване на заявление без електронен подпис документът, който трябва да бъде подновен, не може да бъде с изтекъл срок, като към заявлението трябва да бъде прикачено копие на валидния български личен документ. 

Системата е достъпна на адрес: https://e-usluga_bds.mfa.bg и от началната страница на МВнР: https://www.mfa.bg

При възникващи проблеми с подаването на документи гражданите могат да пишат на адрес support.e-usluga@mfa.bg, който е изписан и на началната страница на приложението.