Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис чрез сайта на Министерството на външните работи, съобщават от МВнР. За целта бяха приети законови промени и осигурени технически възможности. 

„Епидемията от COVID направи почти невъзможно и доста сложно двукратното посещение на българска консулска служба за подаване и получаване на документи. Сега предлагаме на българските граждани, които вече са предоставили биометрични данни преди вадене на предишен документ, да подадат заявления за издаване на нов онлайн и да платят за услугата с виртуален ПОС терминал, което ще позволи те да посетят физически наш фронт офис единствено при получаването на готовия документ", заяви вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. 

Системата е достъпна на адрес: https://e-usluga_bds.mfa.bg и от началната страница на МВнР. 

Изискванията, на които трябва да отговарят сънародниците ни, подаващи заявление за подновяване на лични са следните:

  • Да имат български паспорт или лична карта, който са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна. Това гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ;
  • Да нямат промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.
  • Плащането се извършва с банкова карта, която има функционалност за плащане през интернет.

Също така, само при подаване на заявление без електронен подпис документът, който трябва да бъде подновен, не може да бъде с изтекъл срок, като към заявлението трябва да бъде прикачено копие на валидния български личен документ. 

Kъм този момент тази нова възможност не може да бъде използвана за издаване на дубликат на валидна шофьорска книжка. 

Също така, трябва да се има предвид, че когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено по електронен път, получаването на готовия документ е възможно само лично в съответната консулска служба, като връчването  се извършва само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат. 

При подадено по електронен път заявление не се допуска получаването на готовия документ за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Плащанията са извършват в интернет чрез виртуален ПОС терминал. 

До въвеждането на новата опция българските граждани над 18 г., живеещи извън България, можеха да подновят паспорта и личната си карта, а за гражданите, пребиваващи извън ЕС - и шофьорската си книжка, като подадат заявление в електронен формат само с използването на квалифициран електронен подпис.