Сигурна зона за непридружени деца бе открита в Регистрационно-приемателния център за бежанци в Харманли. Целта е за децата бежанци без родители да бъде осигурена защитена среда и денонощна грижа.

За откриването пристигнаха вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, както и представители на други министерства и на държавни агенции.

На място присъстваха представители на УНИЦЕФ и посланикът на Швейцария, които съвместно с Държавната агенция за бежанците (ДАБ) изградиха сигурната зона, която е трета за страната.

В Харманли нейният капацитет е 98 деца, които са непридружени. Изграждането на такива сигурни зони е от изключително значение, защото в тях децата, които са без родители бежанци, пребивават, докато получат международна закрила.

Проблем обаче е след това извеждането им от тези зони, тъй като у нас социалните услуги, които трябва да ги приемат, не работят, сподели председателят на ДАБ Мариана Тошева.

„Целта е децата по най-бързия начин да бъдат изведени към среда, близка до семейната. Засега приемната грижа за съжаление не е достъпна. Не е развита дотам, за да приема децата бежанци. Много е трудно. За миналата година имаме от 3843 деца само 42 изведени деца към друг тип грижа“, каза още Тошева.

По данни на УНИЦЕФ само за последните пет години у нас непридружените лица, потърсили закрила, са над 11 хиляди.