България е загубила 25 милиарда долара в последните 10 години от незаконно изтичане на капитали и заема 33-то място в света от 145 държави в класацията на Global Financial Integrity за най-големите незаконни финансови потоци в периода между 2003 г. и 2012 г.

В разглеждания период страната ни е губела средно по 2.5 милиарда долара на година от незаконно изтичане на средства. През 2012 г. от страната са изчезнали 1.762 милиарда долара спрямо 1.792 през 2011 г.

В разглеждания период най-малко незаконно изтичане на пари от България е отчетено през 2010 и 2009 г., съответно 730 и 866 милиона долара. Най-много пари са изтекли през 2008 г. – 5.3 милиарда долара и през 2007 г. – 4.6 милиарда долара.

Динамиката на незаконните финансови потоци следва тази на „светлата” икономика – най-„добри” са резултатите непосредствено преди началото на кризата, най-„лоши” – в началото й.

Снимка: bTV

Global Financial Integrity отчита, че близо един трилион долара са изтекли незаконно от развиващите се страни през 2012 г., което означава рекордно ниво на корупция, пране на пари и фалшиви търговски документи.

Незаконните финансови потоци в света са нараствали с 9.4% на година в десетилетието до 2012 г., близо два пъти повече от темпа на икономически растеж, като от източването са пострадали най-вече бедните страни.

Снимка: bTV

Най-големите изтичания идват от гигантски, но лошо регулирани икономики като Бразилия, Китай, Индия и Русия, отбелязва GFI. Незаконно източените пари от Китай са достигнали 125 милиарда долара на година в този период.