Министерството на здравеопазването публикува указания за провеждане на изборите за народни представители на 11 юли.

Носенето на маски, дистанцията от 1,5 м между хората и дезинфекцията остават основни принципи.

Какво означава правилна употреба на маска?

 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват със вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 • Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
 • След сваляне на защитната маска ръцете незабавно се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 • Веднага след сваляне защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци.
 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни или е с нарушена цялост.
 • Защитната маска за еднократна употреба не се носи повторно след сваляне.

Какви са препоръките за дезинфекцията?

 • Препоръчва се да се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите.
 • В случай, че ръцете са видимо замърсени е необходимо първо да се измият с вода и сапун за поне 20 сек.
 • Критични точки за дезинфекция са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности, като например маси, дръжки на врати и прозорци, парапети, ключове за осветление и много други, в зависимост от спецификата на конкретното място.

Как са обвързани изборите с ваксинационния процес?

 • На лицата, които ще бъдат ангажирани с организацията и провеждането на изборите за народни представители ще им бъде предоставена възможност да се ваксинират срещу COVID-19.
 • Ваксинирането е доброволно и при изразено информирано съгласие, като ще се извършва по реда и начина, създаден от съответната Регионална здравна инспекция, отговорна за организацията на ваксинационната кампания на областно ниво.

Какви мерки се препоръчват за събитията по време на кампанията?

 • Провеждане на предизборните събития на открито;
 • По възможност, провеждане на предизборната кампания чрез различни медии (телевизия, печатни и електронни издания и др.);
 • Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между всички участници;
 • Носене на защитна маска за лице, която да покрива носа и устата, от всички участници в събитията, с изключение за времето на изказване при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от останалите участници;
 • Поставяне на видими места на информационни табла и др. относно правилата за достъп, където се провеждат събитията;
 • регулиране на потока и броя на лицата, които пристигат, посещават и напускат мероприятието (чрез увеличаване броя на транспорните средства и намаляване на пътниците в тях; поетапно пристигане; определяне на входове и изходи за събитието);
 • По възможност – намаляване продължителността на събитието;
 • По възможност – разпространението на предизборните агитационни материали да се извършва на щандове за самообслужване;
 • Трибуната трябва да има достатъчно място, за да позволи поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м. между присъстващите на нея;
 • Организацията и провеждането на предизборни събития на закрито трябва да са в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за провеждане на събития на закрито с масов характер.

Това са пълните указания: