Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши основните възнаграждения на магистратите и служителите да се увеличат с 15%. Увеличават се и парите за ранг, предава БТА.

В подкрепа на предложението гласуваха 14 членове на съвета, против нямаше.

Съветът е гласувал решението за утвърждаване бюджета на съдебната власт за 2023 г. и бюджетите на органите на съдебната власт за 2023 г.

В проекта си за бюджет за тази година ВСС беше заложил увеличение от 20% на заплатите на магистратите заради инфлацията.