Предложени от кабинета промени предвиждат при нарушение на пътя полицаите директно да издават фишове на място, а също и да отнемат книжката на водача.

Един от провинилите се на пътя е Светлозар Найденов. Идва до КАТ с 2 годишния си син, за да плати акта си за превишена скорост. Приветства идеята, ако отново направи нарушение, още на пътя да му бъде връчен фиш.

Много от хората в КАТ са дошли, за да получат наказателните си постановления. Ако новите промени станат факт и всички глоби се налагат с фиш, ходенето до там ще отпадне.

Ще се реши и проблемът с огромния процент невръчени санкции. Според антикорупционната комисия рискът е полицаите на пътя да получат прекалено голяма власт.

"Посочените основания действително ще доведат до облекчаване на дейността на администрацията, но постигането на такъв ефект може да бъде за сметка на развиване на нови корупционни практики и задълбочаване на съществуващите дългогодишни проблеми в сектора", смятат от КПКОНПИ.

Според експертите първо са необходими промени в предвидените наказания.

Предвижда се още водачите да плащат 70% от размера на глобата, ако се издължат в двуседмичен срок. Решението е в ръцете на депутатите.