Продължава напрежението и въпросите около водния режим в Перник.

Отворен остава въпросът отклонявани ли са неправомерно води от извор, предназначен да пълни яз. „Студена”. Също има ли незаконна тръба и бент, както обяви в петък областният управител Ирена Соколова.

След извор Врелото водата се разпределя в два ръкава. 
„Това е карстов извор със савачна система. Саваците при отваряне и затваряне се създава възможност водите или да постъпват в река Струма, или да се създаде условия да постъпват в тръбата”, коментира Ралица Кукова от Байсейнова дирекция. 

Водите, които постъпват в тръбата, дълга километър и половина, достигат до тази помпена станция. 

Водите от извор Врелото могат да бъдат насочвани към Радомир или към яз. „Студена” и съответно Перник.

„Няма незаконна тръба, такава не е открито. Но неправомерно изпомпване на вода има и тепърва ще се установява чрез експертен анализ”, каза в интервю за bTV екоминистърът Нено Димов.

В момента се проверява дали помпената станция до село Боснек е работила и взимала вода, без това да се налага. Тя е запечатана, а целия  дебит на извора се влива в яз. „Студена” чрез река Струма. Изворът е само един от многото източници, които пълнят язовира.