Извънредната проверка на Министерството на околната среда и водите на язовир „Студена“ установи редица нарушения, съобщават от ведомството. Тя беше проведена след заповед на ресорния министър Нено Димов на 29 ноември 2019 г., във връзка с водната криза в Перник.

Екоекспертите се съмняват за неправомерно отклоняване на води от водоема. При извършения оглед на водоизточник „Врелото“, захранващ яз. „Студена“, е констатирано, че водата постъпва във водовземна шахта, като малка част от нея се отвежда към язовир „Студена“.

 

 

От шахтата, посредством тръба, водата отива в помпена станция „Крапец“ и водоснабдява град Радомир. От МОСВ посочват, че тази схема на подаване на вода към град Радомир е позволена единствено в условията на аварийна ситуация. 

От проверката е станало ясно още, че помпената станция за водоснабдяване на град Радомир не работи, а водата от шахта прелива и по дерето се включва в язовир „Студена“. Работата на помпената станция е преустановена едва на 28.11.2019 г. От МОСВ допълват, че това съвпада и с изпратената от ВиК-Перник справка за по-голям приток на на въпросната дата.

 

Експертите на МОСВ са констатирали още, че ВЕЦ „Студена” не работи и липсва устройството, което отчита количествата вода, които се черпят от язовира. От ведомството посочват още, че не са уведомени за демонтирането му.

 

Снимка: bTV

Установено е, че савакът, през който се подават води за двете промишлени предприятия в Перник „Стомана индъстри“ и „Топлофикация-Перник“, е затворен и запечатан с хартиена лепенка на ВиК и в момента на проверката не се подава вода за промишлени нужди.

 

МОСВ посочват, че проверките ще продължат, като ще бъде изискана информация от ЧЕЗ за електрическата енергия, ползвана от Помпена станция „Крапец“, за да се докаже по безспорен начин какво количество вода е отклонявано към град Радомир и не е постъпвало в язовир „Студена“.

 

Снимка: Ладислав Цветков

Ще бъде проверена помпената станция на водоизточник „Сиреняците“, за да се установи дали тя е работила и дали е било необходимо отклоняване на ресурс от яз. „Студена“, имайки предвид че дружеството има разрешителни да черпи питейна вода за град Радомир от подземни води.

 

 

Ще бъде направен и пълен преглед на водоснабдяването на град Радомир от подземни води, какви количества са ползвали последните 6 месеца и дали е имало нужда за допълване. Ще бъде изпратено и писмо до прокуратурата за установяване дали помпена станция „Крапец“ е работила в извън авариен режим.