Все още не е ясен точният размер на щетите от градушката върху земеделските култури в селата около Свищов и Левски. Причина за забавянето на оценката е нестабилното време.

Срокът, в който пострадалите стопани трябва да подадат заявление към поземлената комисия, е един месец.

По груби изчисления, засегнатите площи са около 70 000 дка.

Държавата ще отпуска помощ, но при 100% унищожени ниви.