Със свое решение ЦИК определи реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

Те ще могат да упражнят правото си на вот чрез подвижна изборна кутия. За целта карантинираните избирателите трябва да имат постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват в отделни секции от тези, в които гласуват избирателите с трайни увреждания.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия за хората под карантина се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления.

На членовете на подвижните СИК /ПСИК/ се осигуряват: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска тип FFP2/FFP3. Тези пособия се осигуряват за сметка на държавния бюджет и се предоставят на членовете на ПСИК от общинските администрации. На членовете на ПСИК се предоставя възможност да бъдат ваксинирани с две ваксини срещу COVID-19.