Българското военно разузнаване нарече „недопустими“ твърдения в медиите, че не работи в интерес на страната.

От службата посочват, че ще продължат дейността си на стратегическо ниво и ще защитят авторитета и достойнството на служителите си, като сезират компетентните органи за изясняване на ситуацията.

„Без да се базира на доказателствен материал, подобно изказване уронва престижа, накърнява достойнството и подлага на съмнение безспорния професионализъм на военните разузнавачи от не едно поколение“, се казва в позицията.

Служба „Военно разузнаване“ изпълнява задачите си в пряка координация и тясно сътрудничество с разузнавателната общност на НАТО и ЕС, като приносът й е високо ценен, допълват още от там.