Корабът „Вера Су“ е стабилен на дъното и няма опасност от разливи на гориво или товар, каза водолазът Илиян Георгиев, който е извършил пореден оглед на заседналия плавателен съд.

Работата на водолазните екипи в момента е да установят откъде се отварят капаците на товарните отсеци и да се провери какво е състоянието на самия товар.

„Корабът е наводнен. Всички машини, които управляват капаците на хамбарите са под вода и трябва да се намери начин как да се отворят и да се изпразни товара на кораба“, коментират водолазите.

Към момента няма установено изтичане нито на товар, нито на гориво.

Според експертите оттук нататък няма как да се влоши повече ситуацията с кораба, тъй като той е стабилен на дъното и е хванат с четири котви.