Проверява се дали водата в язовир „Долна Диканя” е годна за пиене, съобщи регионалният министър Петя Аврамова.

Ако тя е годна за пиене, това ще бъде един от резервните източници за преодоляване на водната криза в Перник.

„В момента сме взели проби от язовира, за да видим дали изобщо става за питейни нужди. След това вече ще пристъпим към технически мерки за свързване на двата язовира”, уточни Аврамова.

Тя апелира кмета на града да пусне максимално бързо заповедта за водния режим и да се щади водата, която и без това е в малки количества.

"Имахме вече среща с областния управител на Перник, с кмета на града, на която обсъждахме заедно с ВиК дружеството различни варианти за водоснабдяване на Перник. За съжаление язовир „Студена” е проектиран и изпълнен като едногодишен язовир. Т.е. основният му приток е от снеготопене. Знаете, че имахме тежка година, малко валежи, така че това създаде проблема със снабдяването с питейна вода в Перник", обясни Аврамова.