Ден, след като в телевизионно интервю единственият кандидат за главен прокурор Иван Гешев обяви, че разделението на властите е „виждане на десните екстремисти”, известни български адвокати излязоха с отворено писмо, в което изказват притеснения за правовата държава у нас.

„Разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества и върху този принцип се изгражда съвременната правова държава. Отричането на разделението на властите е противоконституционно и поставя под съмнение личната безпристрастност и професионалния интегритет на магистрата, който го прави”, подчертават юристите.

Доц.д-р Светла Маргаритова-Вучкова, адв. Емилия Недева, адв. Михаил Екимджиев, адв. Александър Кашъмов, адв. Златка Стефанова, адв. Йордан Цветанов, адв. Снежана Стефанова, адв. София Разбойникова, адв. Мария Шаркова, адв. Даниела Михайлова категорично не приемат тезата на Гешев, изказана в ефира на БНТ, че адвокатската професия се свежда до защита, осъществявана за пари без оглед на истината.

„Дейността на адвоката се подчинява на високи етични изисквания, които налагат съобразяване с Конституцията, законите и морала. Той не е слуга на клиентите си, а борец за правото. Точно затова адвокатът, както всеки български гражданин, има интерес от работеща според законите на страната независима прокуратура”, категорични са подписалите писмото.

Те припомнят и множеството обезщетения, присъдени от българските съдилища и от Европейския съд по правата на човека, като директно посочват причината за делата срещу българската държава: „Несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност е обсъждането на неприключили наказателни производства с изразни средства, които убеждават публиката във виновността на лица, които все още не са осъдени. Това делегитимира правосъдието в очите на обществото”.

Заради всичко това подписалите отвореното писмо призовават Висшия съдебен съвет да оцени тезите на Гешев и тяхното съответствие „с професионалните и етични критерии за заеманата от него длъжност”.