Воден режим в Перник от днес. В миньорския град и в околните села, вода ще има само по 10 часа в денонощието заради пресъхването на язовир Студена.

Вода ще има от 5 ч. до 10 ч. сутрин и от 17 ч. до 22 ч. вечер.

Изчислено е, че при такъв график водата в язовира ще стигне за пет месеца.

Кметът на Перник Станислав Владимиров се надява и на благоприятна прогноза за времето. Той заплаши местното ВиК дружество със съд, ако не спазва уговорения режим.

Около 60 000 души ще бъдат засегнати от режима – в Перник, Батановци и 9 села в региона.