Продължават преговорите между ВМРО и ГЕРБ за събирането на 120 подписа за проекта за нова Конституция. В момента депутати от двете партии обсъждат идеите на ВМРО за провеждане на референдум относно предложенията на Красимир Каракачанов, които не са залегнали в проекта за нова Конституция. 

Идеите, за които „воеводите“ предлагат народно допитване са:

-Въвеждане на изискване за притежаване на задължително, според Конституцията, училищно образование за придобиване на избирателно право;

- Разширяване на правомощията на президента;

- Създаване на текст в Конституцията, който да предвижда въвеждане на задължителна военна служба.

От партията на Каракачанов посочват, че след вчерашните преговори между двете партии е постигнато споразумение за допълване на проекта за нова Конституция по следните теми:

 - Да се включи преамбюл, в който да се декларират основните принципи на държавата.

- В Конституцията да се опише подробно герба на РБ – основен национален символ.

- Да се закрепи в Конституцията задължението на държавата да полага грижа за насърчаване на раждаемостта в съответствие с общоприетите за българското общество стандарти за просвета, култура и социализация и за подпомагане на семейството, майчинството и децата.

– За правата на българските общности зад граница.  Конституцията да определи изрично, че лицата от български произход придобиват българско гражданство при облекчени условия, а не само по облекчен ред, както е действащата уредба.

- Да се признае изрично на лицата от български произход правата да се завръщат в страната, така както действащата Конституция признава това право на българските граждани.

- Обвързване на задължението за училищно образование до 16 г. възраст с изпълнение на целите на образованието - да се постигнат минималните стандарти за образование, за владеене на български език, за възпитание и за социализация.

- Гласуването бъде определено като граждански дълг.