С три текста работиха учениците от 10. клас изпита по български език и литература днес – научен, медиен и художествен.

Една от задачите беше свързана с формулиране на теза по темата „Човекът и общуването“, а друга изискваше да се напише резюме върху откъс от изучавано произведение – „Дърво без корен“ на Николай Хайтов.

На изпита се явиха 49 900 десетокласници в 1006 училища.

Няма анулирани работи, резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

Вижте всички въпроси и отговорите на изпита за 10. клас: