Над 110 000 ученици от 7. и 10. клас се явят на матура. Изпитът по български език и литература за седмокласниците започва в 10 часа.

Вариант 1 по БЕЛ за учениците от 7. клас беше изтеглен в Министерство на образованието. Резултатите ще бъдат обявени на 28 юни.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени. Шест са със свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

Изпитът за десетокласниците започва час по-рано, в 9 часа. Ще имат тест с общо 23 задачи.

14 въпроса са с избираем отговор, а 6 - с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор.

Последната задача е за създаване на текст - резюме, заявление или CV.

Матурата за десетокласниците е проверка за знанията, резултатът е в точки, няма оценки. Изпитът е важен за учениците от обединени училища, тоест с паралелки до 10. клас. Те имат избор - да продължат да учат в друго училище или да започнат работа.

Десетокласниците могат да пропуснат външното оценяване по български език, литература и математика само при уважителни причини. 

Резултатите от всички изпити ще бъдат обявени до 28 юни.